Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Giống Bầu Rắn ( SNAKE GOURD )


Tên khoa học: Cucurbita pepo
Tên tiếng Anh: SNAKE GOURD
Tên tiếng Việt : Bầu Rắn Dài

0706a70b9e6c36e73468471d32b21d97 Giống bầu sai quả , cho quả dài và có hình dạng như rắn . Thời gian trồng khoảng 120 ngày.

Bầu dùng để ăn hoặc trang trí.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét